Rozpracowywanie AngularJS

Komunikacja w AngularJS

Testuje rozwiąznia oparte o architekturę REST.

  • ORM
    • Restangular
    • angular-data
  • ngResources
  • $http

Wniosek na dziś: lepiej zacząć do ngResource, zwłaszcza w większych projektach.