Legacy code is any code without automated test. Michale Feather

Kod bez testów to zły kod. Nie ma znaczenia, jak dobrze jest napisany, nie ma znaczenia jaki jest ładny, jak dobrze zoriętowany obiektowo czy też jak mocno hermeityczny. Za pomocą testów możemy zmienić zachowanie naszego kodu szybko w sposób weryfikowany. Bez nich nie wiemy czy kod zmierza ku lepszemu czy ku gorszemu. Michale Feather

Tłumaczenie:

zastany kod = legacy code - pewnych rzeczy lepiej nie tłumaczyć