Message broker - wybrane cechy programów do kolejkowania wiadomości (zdarzeń)

Redis

  • przeznaczony dla operacji w których bezpieczeństwo danych nie jest wymagane
  • bardzo szybkie
  • brak dispachera
  • operacje tymczasowe, mało istone z biznesowego punktu widzenia
  • replikacja

RammbitMQ

  • przeznaczony dla operacji w których ważne jest bezpieczeństwo wykonania operacji
  • zaawansowane sterowanie zdarzeniami
  • wolniejszy
  • ważne operacje biznezowe np. wysyłanie maili
  • replikacja